Ем Джи Ем ЕООД

За нас

Счетоводна кантора Ем Джи Ем ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, което обслужва както Юридически лица, така и Еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, земеделски производители и лица на свободни професии. Ние предлагаме висококачествени финансово-счетоводни, данъчни и консултантски услуги. Знаем какво е необходимо за стартирането, развитието и успеха на всеки един бизнес. Разполагаме с необходимите знания, опит и материално-техническа база, за да бъдем част от Вашия успех. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството и данъчното облагане. Качеството на предлаганите услуги, коректността, професионализма и конфиденциалността са част от нашите приоритети. Ние предлагаме индивидуален подход, професионални и близки работни отношения.

За услугата

Предлаганите услуги са:
- Счетоводни услуги - организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по закона на счетоводството. Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента. Подаване на всички необходими декларации, свързани с финансово-счетоводната дейност. Годишно счетоводно приключване.

- Административни услуги - тук се включва изготвяне на документи за банкови кредити, откриване на банкови сметки и периодични статистически отчети. Удостоверения за липса на данъчни задължения и актуално състояние от Агенция по вписванията. Съдействие при сключване на договор за трудова медицина и регистрация в Комисия за защита на личните данни.

- Консултантски услуги - във връзка със счетоводното, данъчното и осигурително законодателство. Консултации, свързани със започването на нов бизнес и данъчните ефекти от едно или друго управленско решение. Ем Джи Ем ЕООД е специализирана и наложена на пазара като партньор за консултации и изготвяне на бизнес проекти в страната и чужбина за представяне пред банки и други финансови институции, фондове и програми за финансиране от ЕС. Търговска медиация.

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 9.00 - 17.30 ч.
Вторник 9.00 - 17.30 ч.
Сряда 9.00 - 17.30 ч.
Четвъртък 9.00 - 17.30 ч.
Петък 9.00 - 17.30 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж